Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Reference and guide to SFIA version 7. Framework status: Current standard.

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Level 5

Wdraża analizę zarządzania zapotrzebowaniem i działania planistyczne. Przekazuje porady, aby pomóc udziałowcom przyjąć i przestrzegać uzgodnionego podejścia do zarządzania zapotrzebowaniem. Przeprowadza analizę wielowariantową i planowanie scenariuszy; rozwija spostrzeżenia i propozycje poprawy wartości biznesowej. Zarządza procesami integracji zarządzaniem zapotrzebowaniem z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi i zarządzania zmianą. Przegląda nowe propozycje biznesowe; zapewnia porady dotyczące problemów związanych z zapotrzebowaniem i kieruje zapytania do odpowiednich osób. Współpracuje z przedstawicielami firmy, aby uzgodnić i wdrożyć krótko- i średniookresowe zmiany zapotrzebowania. Utrzymuje rejestr zapytań biznesowych, włączając status każdego zapytania i w razie konieczności raportowanie.