Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Reference and guide to SFIA version 7. Framework status: Current standard.

Zarządzanie wiedzą: Level 2

Utrzymuje bazę danych zarządzania wiedzą poprzez stosowanie wiedzy specjalistycznej w celu zdobywania i klasyfikowania treści, korzystając z porad ekspertów w razie konieczności.