Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Reference and guide to SFIA version 7. Framework status: Current standard.

Zarządzanie wiedzą: Level 4

Organizuje zasoby wiedzy i nadzoruje cykl identyfikowania, zdobywania, klasyfikacji, zapisywania i utrzymywania zasobów. Ułatwia udostępnianie wiedzy, współpracę i jej przekazywanie. Monitoruje wykorzystanie i wpływ wiedzy, sprawdza treść istniejącej wiedzy, aby wskazać problemy, ryzyko i możliwości. Wdraża inicjatywy zarządzania specyficzną wiedzą.