Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Reference and guide to SFIA version 7. Framework status: Current standard.

Doradztwo: Level 6

Zarządza świadczeniem usług konsultacyjnych i/lub kierowaniem zespołem konsultantów. W ramach własnego obszaru wiedzy zapewnia porady i wytyczne dla konsultantów i/lub klientów poprzez zaangażowanie w świadczenie usług konsultacyjnych. Angażuje się w pracę dla klientów i utrzymuje relacje z nimi. Ustala porozumienia/umowy i zarządza ich realizacją oraz wycofaniem.