Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Reference and guide to SFIA version 7. Framework status: Current standard.

Testowanie: Level 5

Koordynuje i zarządza planowaniem testów systemu i/lub akceptacji, włączając testy bezpieczeństwa oprogramowania w ramach projektu lub programu rozwoju lub integracji. Ponosi odpowiedzialność za spójność działań testowych i akceptacji oraz koordynuje realizację tych działań. Zapewnia stanowcze porady i wytyczne w zakresie wszelkich aspektów planowania i realizacji testów. Definiuje i komunikuje strategię testowania dla danego projektu. Zarządza wszystkimi procesami testowymi, włączając plany, zasoby, koszty, terminy testów, rezultaty testów oraz możliwość śledzenia. Zarządza relacjami z klientem w odniesieniu do testowanych kwestii. Wskazuje usprawnienia procesu i przyczynia się do tworzenia standardów testowania korporacyjnego oraz definicji najlepszych praktyk.