Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Reference and guide to SFIA version 7. Framework status: Current standard.

Testowanie: Level 2

Definiuje warunki testów dla danych wymagań. Projektuje przypadki testowe i tworzy skrypty testowe oraz dane pomocnicze, współpracując zgodnie z podanymi specyfikacjami. Interpretuje, realizuje i rejestruje przypadki testowe zgodnie z planami testu projektu. Analizuje i sporządza raporty z działań i wyników testów. Wskazuje i zgłasza problemy i ryzyka.